Символ «Берегиня» | The symbol “Beregynya”

Символ «Берегиня» | The symbol “Beregynya”

Введення Introduction Щодо походження писанки ще й дотепер ведуться дослідження, але, безумовно, писанка сягає дохристиянських часів, коли на території нінишньої України мешкали суспільства із землеробським способом господарювання. Про це свідчить знаковий код, себто орнамент писанок. Цікаво, що багато орнаментів, таких як «меандр» символ нескінченності буття, восьмикінечна зірка «Ранкова зоря», дерево життя – є спільними для древніх народах світу: Древнього Єгипту, індіанців Північної та Південної Америки, Древньої Греції, країн Сходу. Досліджуючи древню кераміку та розпис храмів, можна судити про спільний орнамент-код-письмо для усіх цивілізованих народів! There are still researching the origin of the eggs. An Easter egg reaches the pre-Christian times when a lot of farmers lived on the territory of Ukraine. One of the additional proof is the sign code – the ornament of eggs. Interestingly, lots of ornaments, such as “meander” infinity symbol of being, eight-point “Morning star”, a tree of life – are common for ancient world: the ancient Egyptians, the Indians of North and South America, ancient Greeks, and the East peoples. Researching ancient pottery and church paintings, we can see the common code-writing design for all civilized nations! Ці «узори» недаремно з’являються на яйці. Найперше яйце — за легендою — мало всередині не жовток з білком, а зародок цілого світу. Розмальовані яйця-писанки присвячувалися сонцеві й весні. З тієї миті, коли на яйце наносився орнамент, воно переставало бути простим яйцем і перетворювалось на оберіг! These “patterns” appeared on the egg on purpose. The first egg – according to legends – didn’t contain the yolk and white, but the germ of the whole world. Painted eggs, Pysankas, were dedicated to the sun and spring. Once an egg got...